Д-р Иван Ников – психиатър

Работи от миналия век в областта на психичното здраве

Завежда кабинет Зависимости в Областен психиатричен диспансер

Частна практика – гр.Стара Загора ул.”Евлоги Георгиев”№66

(зад хотела на Дедов или източно от читалище ”Климент Охридски”

Работи със здравната каса

Работно време : вторник 14.30-20.30; Петък 17.30 –20.30

Домашни визити: по уговорка